Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

 1. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan;
 2. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan;
 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah;
 4. Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan Daerah;
 5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset;
 6. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi;
 7. Menetapkan standar pelayanan masyarakat;
 8. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
 9. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;
 10. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD;
 11. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan;
 12. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah yang dikelola badan;
 13. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 14. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD;
 15. Pengguna anggaran badan;
 16. Pengguna barang badan; dan
 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Leave a Reply